Mutlu Seneler (7)


Türklerin Batıya büyük yürüyüşlerinin mühim bölümü İran üzerinden olur. Türkler, İran coğrafyasında yaşanlarla giderek artan bir etkileşime girer, giderek yerleşik hâle gelirken, kullanılan takvim de bu muazzam etkileşimden nasibini alır.

Başlangıçta Babil kökenli kamerî takvimin kullanıldığı İran coğrafyasında, Aşamenid İmparatorluğu devrinde Zerdüşt kosmolojiye uygun olarak her biri 30 günlük 12 aydan oluşan yeni, ortak bir şemsî takvim kullanılmaya başlanır. 5 günlük fazlalığın sekizinci aya ilave edildiği, Nevruz’un (20 Mart) yılbaşı olduğu, artık yıl uygulaması olmadığı için 120 senede bir ayarlama yapılma ihtiyacı duyulan,  ayın her gününe Zerdüştlükle ilişkili bir ismin verildiği bir takvim kullanılır İran coğrafyasında…

 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Türkmenistan (3) - Türkmen İsimleri

Saraybosna (9) - Sırpça'da Yaşayan Türkçe Kökenli Kelimeler

Fîrûze (*)