Yayınlar

Kasım, 2006 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Türkmenistan (2) - Türkmenistan'ın Sembolleri

Resim
Şöyle düşünelim... BM toplantıları için katılımcı her ülkenin bayrağının hazırlanması gerekiyor. Bu görevin verildiği üreticinin en çok zorlanacağı, en karmaşık, üzerinde en çok detay olan bayrakların başında Türkmenistan bayrağı gelir desek yanlış olmaz sanırım. . Bayrağın yeşil zemini üzerinde belirgin bir hilâl ve beş beyaz yıldız yer alıyor. Yeşil zemin İslâmiyetin sembolü.

Beş yıldız, Türkmenistan'ın beş eyaletini sembolize ediyor: Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap ve Mary (Merv).

Yıldızların köşeleri, maddenin beş halini sembolize ediyormuş: Katı, sıvı, gaz, kristal ve plazma.

Bayrağın solundaki dikey çizginin içinde dünyaca ünlü Türkmen halılara ait beş ana desen yer alıyor. Her bir desen simetrik bir madalyon şeklinde. Bayraktaki her bir desen bir Türkmen "taypa"sına ait ve Türkmenlerin göçmen olarak yaşadığı dönemlerden gelen millî kimliklerini yansıtıyor.
Türkmenistan'ın tarafsızlğını 12 Aralık 1995 yılında ilân etmesi ve bu tarafsızlık ilânının BM tarafından tanınma…

Türkmenistan (1) - Girizgâh

Resim
En son 2002'nin Ekim ayında gittiğim Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geçen hafta yeniden gitmek kısmet oldu. Geçen dört sene zarfında ülkenin trendinin değişmediğini ama değişim / kalkınma ivmesinin giderek arttığını gözlemledim... İzlenimlerimin bir kısmını bu yazıda bulabilirsiniz... Önce ülkeye dair genel bilgileri vererek başlayalım...

Türkmenistan Orta Asya'da SSCB'den ayrılan 5 Türkî cumhuriyetten biri. 4 komşusu var: Kuzeyde Kazakistan ve Özbekistan, güneyde İran ve güneydoğuda Afganistan. Batısında petrol yataklarıyla dolu Hazar Denizi yer alıyor (Bu arada Hazar Denizi sınırlarının ihtilâflı olduğunu not edelim). Üç kelime; İran, Afganistan ve petrol Türkmenistan'ın jeopolitik öneminin altını çizmek için yeter sanırım. Buna bir de ülkedeki zengin ve bâkir doğalgaz rezervlerini ekleyelim...

Araya iki küçük not iliştirelim:
(1) Türkmenistan post-Sovyet cumhuriyetleri arasında Rusya'ya borcu olmayan tek ülke
(2) Orta Asya bölgesi, OrtaDoğu ve Rusya'…

Amasya (1) - Neden Gittik?

Resim
Amasya'yı bilmeden elmasını tanıdık evvela... Amasya elması... Gül renkli, sert, küçük, sulu, lezzetli, rayihâlı...

İnkılâp Tarihi dersleri... Amasya Tamimi... "Milletin istikbâlini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır" düstûru...

Okul yıllarının yadigârı Özgür Özdemir... İyi dost... Tom Braks :)) Uzun yıllar boyunca tanıdığım bildiğim yegâne Amasyalı...

Osmanlı Tarihinin kuruluş ve klasik dönemlerini her okuduğumda karşıma çıkan bir "Şehzâdeler Şehri" tamlaması...

Son iki yılda tanıştığım Amasyalı iki genç... İki şehzâde...

Giderek artan bir merak: Neden bu kadar çok sayıda şehzâde eğitimlerini tamamlamaları için Amasya'ya gönderilmiş ve neden tanıdığım Amasya'lılar şehzâde-meşrep?

Budur Trabzon - İstanbul karayolunda âheste âheste giderken yolumuzu 50 km uzatıp, Amasya'yı ziyaret etmemize sebep...

İstanbul (1) - Karşımızda Kız Kulesi

Resim
12 Kasım 2006, Pazar
Saat 07:15

Hafta içi sabahları saat 07:00'yi biraz geçe evden çıkıyorum. Geçen haftaki yağmurların bitişinden beri, cam gibi berrâk, güneşli, serin sabahları oluyor İstanbul'un...

Bu sabah aynı saatlerde bu kez iş çantamla değil, fotoğraf makinamla çıktım evden... Yarım saatlik bir Üsküdar turu, güne iyi başlamama yetti...

Güneşin ilk ışıklarının sararttığı Kız Kulesi, Sultanahmet, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı fona almış, nazlı nazlı poz veriyordu...