Kayıtlar

Nisan, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bugün 23 Nisan, Neşe Doluyor İnsan...

Resim
Eşyayı yerine koymaya niyet eyleyelim... Bugüne dair kısa kısa bir kaç kelam edeyim... Bugünün bendeki karşılığının ne olduğunu belirteyim... Tarihe kendimden bir not düşeyim...
****
Meclis 23 Nisan 1920'de kurulur ya bize okullarda ezberletildiği şekliyle...
24 Nisan 1920'de, kuruluşundan hemen bir gün sonra ilk kanununu yayınlar Meclis, bu kanunun ismi "Ağnam Kanunu"dur...

TBMM’nin ilk çıkardığı kanun olan bu Ağnam Kanunu, basitçe ifade etmek istersek, hayvan vergileri dört katına çıkarılmasına dairdir...

*** TBMM ilk meclisimiz değildir. 1908'den beri Osmanlı Devleti parlementer monarşi ile idare edilmektedir. I.Dünya Harbi'ni kaybeden Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da bir Meclis-i Mebusan'ı vardır... Hatta Mustafa Kemal Paşa bu Meclis-i Mebusan'a başkan olmaya gayret etmiştir de nasip olmamıştır. Bu Meclis-i Mebusan şu meşhur "Misak-ı Millî"yi ilan eden meclistir...

Bakın alttaki haritaya, "Meclis-i Mebusan", bugün İstanbul&#…