Kayıtlar

Nisan, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bugün 23 Nisan, Neşe Doluyor İnsan...

Resim
Eşyayı yerine koymaya niyet eyleyelim... Bugüne dair kısa kısa bir kaç kelam edeyim... Bugünün bendeki karşılığının ne olduğunu belirteyim... Tarihe kendimden bir not düşeyim...

****

Meclis 23 Nisan 1920'de kurulur ya bize okullarda ezberletildiği şekliyle...24 Nisan 1920'de, kuruluşundan hemen bir gün sonra ilk kanununu yayınlar Meclis, bu kanunun ismi "Ağnam Kanunu"dur... "Ağnam", Arapça kökenli bir kelimedir. "Koyunlar, keçiler, davarlar" mânâsına gelir. 

TBMM’nin ilk çıkardığı kanun olan bu Ağnam Kanunu, hayvan başına alınan vergilerin dört katına çıkarılmasına dairdir...
Garip mi?

Değil...
***

Zira TBMM ilk meclisimiz değildir.

Osmanlı Devleti 1908'den beri parlementer monarşi ile idare edilmektedir. Yani bir meclisi vardır. Osmanlı Devleti I.Dünya Harbi'ni kaybetmiş olduğu hâlde İstanbul'daki meclis hâlâ faaldir, ismi de Meclis-i Mebusan'dır...

Hatta Mustafa Kemal Paşa Meclis-i Mebusan'a başkan olmaya gayret etmiştir de nasip ol…