Amasya (1) - Neden Gittik?

Amasya'yı bilmeden elmasını tanıdık evvela... Amasya elması... Gül renkli, sert, küçük, sulu, lezzetli, rayihâlı...

İnkılâp Tarihi dersleri... Amasya Tamimi... "Milletin istikbâlini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır" düstûru...

Okul yıllarının yadigârı Özgür Özdemir... İyi dost... Tom Braks :)) Uzun yıllar boyunca tanıdığım bildiğim yegâne Amasyalı...

Osmanlı Tarihinin kuruluş ve klasik dönemlerini her okuduğumda karşıma çıkan bir "Şehzâdeler Şehri" tamlaması...

Son iki yılda tanıştığım Amasyalı iki genç... İki şehzâde...

Giderek artan bir merak: Neden bu kadar çok sayıda şehzâde eğitimlerini tamamlamaları için Amasya'ya gönderilmiş ve neden tanıdığım Amasya'lılar şehzâde-meşrep?

Budur Trabzon - İstanbul karayolunda âheste âheste giderken yolumuzu 50 km uzatıp, Amasya'yı ziyaret etmemize sebep...

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Türkmenistan (3) - Türkmen İsimleri

Saraybosna (9) - Sırpça'da Yaşayan Türkçe Kökenli Kelimeler

Fîrûze (*)